SRJ Söralid Roslagens Järnväg. Åkersberga 1981. Fotot från 1998

SRJ Söralid Roslagens Järnväg. Åkersberga 1981. Fotot från 1998


© Lars D.O. Sjögren 2012