S-S NORDSTJÄRNAN. Maskinrummet under byggnad(5)

S-S NORDSTJÄRNAN. Maskinrummet under byggnad(5)


© Lars D.O. Sjögren 2012