Organisk form i urval, 10 av 227 objekt.

DET STRANDADE SKEPPET. Privat ägo ca 1,5 x 0,9 m. 1974ORANISK FORM nr 73. 70x50cm.ORGANISK FORM 12 .80x60cm.ORGANISK FORM 15. 53x40cm.ORGANISK FORM 29. -68. 70x50cm.ORGANISK FORM 196 Inglasad 63c48 cm.ORGANISK FORM nr 74. 50x65 cm.ORGANISK FORM nr 82. 70x50 cm.ORGANISK FORM nr 99. 70x50 cm. (2)ORGANISK FORM nr 209. 69x49 cm. Laminerad ytaORGANISK FORM nr 210. 49x69 cm. Laminerad yta.

© Lars D.O. Sjögren 2012