BIAFRA 2. 53x44 cm.

BIAFRA 2. 53x44 cm.


© Lars D.O. Sjögren 2012